Pravidla pro vstup na skupinové lekce do Bezděčína a do Sokolovny Mladá Boleslav

Platné od 3. 1. 2022

  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o osobu do dovršení 18 let věku, nebo osobu, která se nemůže podrobit očkování z důvodu kontraindikace nebo osoby, které nemají ukončené očkování (jsou tzv. “rozočkovaní”)
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

 

Pravidla pro vstup na skupinové lekce do Bezděčína a do Sokolovny Mladá Boleslav

Platné od 1. 9. 2021

Podle mimořádného opatření platného od 1.9.2021 se zakazuje vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují podmínky stanovené v bodu viz níže:

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viruSARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT)na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně14 dní od dokončeného očkovacího schématu
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
  5. osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
  6. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test

26. 7. 2020

Režim studia je prakticky bez omezení. Žádáme příchozí, aby využívali dizinfekci rukou a v případě, že chtějí mít všechny pomůcky a podložky dezifekčně čisté, použili své vlastní.

V případě, že budete v karanténě nebo pozitivně testováni na onemocnění Covid – 19, kontaktujte mě emailem: pilateskaterina@gmail.com nebo telefonicky 777975198.

Prosím, zvažte svou účast na dalších kurzech od září 2020. V případě dalšího uzavření studia z nařízení Vlády nebude možné vracet peníze za kurz zpět a budete požádáni o přesun kurzovného, případně o využití lekcí v nouzovém režimu, tak jako to bylo v období květen – srpen.